Gastronominen kerho

Vuoden 2014 alussa aloitti toimintansa uusi harrastuskerho nimeltään Gastronominen kerho. Sen tarkoituksena on gastronomisen tiedon ja taidon lisääminen jäsenistönsä piirissä. Tämä tapahtuu muun muassa seuraavin toimintamuodoin:

- laaturavintoloihin ja niiden tarjontaan tutustuminen
- eri teemoihin perustuvien aterioiden nauttiminen ja arviointi
- raaka-aineiden valinta, käsittely ja valmistaminen ateriaksi
- ruoanvalmistusprosessien harjoittelu
- perinneruokien tunnettuuden ja osaamisen lisääminen

Klubin jäsenet voivat hakeutua kerhon jäseniksi sihteerille osoitetulla sähköpostilla. Vapaamuotoisessa hakemuksessa pyydetään kuvailemaan asiaomaisen tähänastinen gastronominen harrastuneisuus (liika itsekritiikki pois) ja odotuksensa kerhon toiminnalta.

Jäsenet saavat kutsun tuleviin tapahtumiin sähköpostilla.

Tulevat tapahtumat

Tapahtumien muistiot

Gastronominen kerho

Gastronominen kerho

Gastronominen kerho

Gastronominen kerho

Gastronominen kerho

Toimikunta

Puheenjohtaja
Kalevi Nikkilä 
kalevi.nikkila(at)pp1.inet.fi

Sihteeri
Jorma Salovaara

Jäsen
Silja Minkkinen-Poikolainen

Jäsen
Eeva-Kaisa Mäkinen

Jäsen
Teuvo Vastamäki