Tapahtumien muistiot

<< Palaa
07

Vapaaehtoinen meripuolustus on viranomaisten työn täydentämistä erityisesti lääkintä- ja pelastusalalla. Sotilaallisesti vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitys on reservin ylläpidossa.  Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto ovat keskeisiä toimijoita.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka jäsenjärjestönä on mm. Reserviläisliitto.  Sillä on vuosittain n. 50 000 koulutusvuorokautta. Sen tavoitteet luodaan yhdessä Puolustusministeriön ja Pääesikunnan kanssa.

Vapaaehtoiset kouluttajat ovat toiminnassa avainasemassa. Kouluttajina on eri   alojen asiantuntijoita. Kouluttajia on vuosittain n. 2 000, joista  Puolustusvoimain toimintaan edellytettävä koulutus on n. 1 300 henkilöllä.  Koulutustoiminta nojaa vahvasti reserviläisjärjestöihin.

 

SININEN RESERVI

On meripuolustuksen ”tuotantoa” lujittaen maanpuolustustahtoa ja vaalien perinteitä. Yhteistoimintaa merivoimien, merivartiostojen, Maanpuolustuskorkeakoulun ja taloudellisten tukijoiden kanssa.  Se on yhteistoimintaa, mikä edistää meripuolustusta.

M/S PIRKANMAA

Omistaja on M/S Pirkanmaan Tukisäätiö rs. Säätiön tehtävänä on tukea ja edistää vapaaehtoisesti tapahtuvaa maanpuolustustyötä merenkulun ja merimiestaidon alalla.  Samalla tarkoituksena on luoda mahdollisuudet harrastus-, harjoittelu-ja kilpailutoimintaan.

Aluksen kotipaikka on Turku ( siellä Pansio).   Alus on katsastettu Tampereen Navigaatioseura ry:n venerekisteriin katsastusluokkaan 2.

Aluksen valmistaja on Valmet Oy:n Kotkan telakka ja valmistusvuosi 1980. Se valmistui kelirikkoveneeksi runkonumerolla 299.  Aluksen aikaisempi nimi oli "Hankoniemi" ja Merivoimien kylkinumero 334. Rakennusmateriaali on teräs ja alumiini.  Aluksen ylläpitohuolto, koneisto ja muu kalusto hoidetaan lähinnä talkootöin.

M/S Pirkanmaata ei vuokrata siviileille, mutta ns. siviilipurjehduksia ( vaikkapa Ruutiukoille ) mahdollistetaan polttoainekustannuksilla.

Pirkanmaan Meripuolustuskilta ry on perustettu 8.7.2013. Sen toiminnan tarkoituksena on kasvattaa maanpuolustustahtoa. Se on Sinisen Reservin ja Maanpuolustuskiltojen Liiton jäsen ja samalla ainoa sisävesillä toimiva merellinen kilta.  Todettakoon vielä, että M/S Pirkanmaassa on nykyisin kaikkien Ruutiukkojen muistaman ”lättähatun” moottori.  M/S Pirkanmaa on rekisteröity 33 hengelle, mutta matkatavaroiden kanssa suositeltava henkilömäärä on n. 15. Aluksen massa on 48 tonnia ja syväys n. 1,5 metriä.

Vuosina 1987-2007 oli toiminnassa edellinen Pirkanmaa ja nykyinen siis vuodesta 2007 alkaen.