Tapahtumien muistiot

<< Palaa
02


UPSEERIKOULUTUS TÄNÄÄN

Esitelmöitsijä käsitteli tematiikkaa

- sotilasjohtamisesta ja sotilasjohtajuudesta

- sotilasjohtajana kasvamisesta

- koulutuksen kehittämisetä

Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävät ovat

-         tutkimustyö

-         opetus

-         yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Opetus- ja tutkimustoiminnan perustana ovat luonnollisesti sotatieteet.


MPKK:hon pyrkii vuosittain 550-580 pyrkijää. Heistä vajaat 500 kutsutaan valintakokeeseen, mikä kuuluu yhteishakujärjestelmään. Lopulta 170 aloittaa vuosittain sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen.

Puolustushaarakouluja ovat Maasotakoulu Lappeenrannassa, Merisotakoulu Helsingissä, Ilmasotakoulu Tikkakoskella, Jyväskylässä ja Raja- ja Merivartiokoulu Espoossa ja Imatralla.  Kandidaattitukinnon jälkeen palvellaan 5 vuotta joukko-osastossa, jonka jälkeen on vuorossa maisteritutkinto. Sen jälkeen voi 5 vuoden palvelun jälkeen mahdollisuus suorittaa yleisesikuntaupseerin tutkinto ( 70 henkilöä 170:sta upseerinuran aloittaneesta tuohon koulutukseen ). Sotatieteen tohtorin tutkinto on mahdollista tuon jälkeen suorittaa.

Teknologia on tänä päivänä keskeisessä osassa kasvatus- ja opetustyössä ala-asteelta alkaen. Sotilaskoulutuksessa on menossa kokeilu koulutuksen uudistamiseksi siten, että peruskoulutus armeijassa on 6 viikkoa, aliupseerikoulutus 6 viikkoa ja upseerikoulutus RUK:ssa 16 viikkoa.

Sotilasjohtamisessa keskeistä on kysymys: Miten koulutamme nykypäivän sotilasjohtajia? Edelleen: ”Mitä Puolustusvoimien johtajakoulutuksessa on tapahtunut viimeisten 50 vuoden aikana?

Sotilasjohtamisen toimintaympäristössä on 4 lohkoa:

-         Suomen puolustaminen

-         Muiden viranomaisten auttaminen

-         Kansainvälisen avun tarjoaminen

-         Kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen


Tarvitaan tietoa, taitoa, kokemusta ja asennetta. Luottamus, innostus, oppiminen ja ennen kaikkea arvostus ovat tärkeitä elementtejä.

Koulutus 2020-ohjelma: Simulaattorit, verkko-opetus Johtajana kehittyminen; Simulaattorijohtoinen johtajakoulutus

Luokka Perkjärvi

DiciCampus-hanke