Tapahtumien muistiot

<< Palaa
29

Dosentti Sami Borg tarkasteli alustuksessaan vuoden 2019 eduskuntavaalien tulos-ta luoden aluksi katsauksen vaalijärjestelmäämme ja puolueiden kannatukseen yleisemminkin. Puheenjohtajat ”näyttelevät” merkittävää osaa. Toiset tuovat puolueelle lisäarvoa ( lue lisäkannatusta ) ja toiset eivät. Esitelmöitsijä katsoi esimerkiksi Li Anderssonin, Sari Essayahin ja Jussi Halla-ahon kuin myös Petteri Orponkin olleen tällaisia puolueelleen kannatuslisää tuoneita johtajia. Samaa ei voida sanoa Antti Rinteestä.

Euroopan Unionin maista Suomella on juuri käytyjen eduskuntavaalien seurauksena suurimman eduskuntapuolueen, SDP:n kannatus 17,7 prosenttia Unionin alhaisin ( toiseksi alhaisin lukema on Latvialla 19,8 prosenttia ). Keskustan 18 paikan menetys merkitsee puolueelle huonointa vaalitulosta vuoden 1917 jälkeen. Paljon kritisoitujen puolueiden kannatusmittausten luotettavuus on yleisesti hyvä. On näet muistettava, että kyselyt mittaavat aina mennyttä aikaa eli ei viimeisen viikon tilannetta.

Vuosina 1948 – 2019 ei eri puolueiden kannatusmuutos ylitä yleensä 10 prosentti-yksikköä. Vuonna 2019 muutos oli 9,4 prosenttiyksikköä. Vain kahdesti SDP tai Maalaisliitto / Keskustapuolue / Suomen Keskusta ei ole sodan jälkeen ollut maamme suurin puolue. SDP on ollut suurin 14 kertaa, nykyinen Suomen Keskusta nimiedeltäjineen 6 kertaa, Kansallinen Kokoomus yhden kerran ja SKDL niin ikään yhden kerran.

Pääministeripuolue häviää melkein aina seuraavat eduskuntavaalit ( poikkeuksia ovat vain vaalit 1983 ja 2003 ).

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ääniharavat olivat Li Andersson Varsinais-Suomessa, Antti Häkkänen Kaakkoissuomessa, Jussi Halla-aho Helsingissä ja Pekka Haavisto Helsingissä heidän suhteellisen ääniosuutensa ollessa nimijärjestyksessä 8,8, 8,3, 7,9 ja 5,0. Maamme äänestysprosentti nousi 1,9 prosenttiyksikköa  ollen 72,6. Pirkanmaalla ja Satakunnassa nousua oli 3,2 prosenttiyksikköä Pirkanmaan äänestysprosentin kivutessa lukemaan 73,7 ja Satakunnan lukemaan 71,6. Pirkanmaalla SDP:n kannatus kasvoi 2,6 prosenttiyksikköä, Kokoomuksen aleni 1,2 prosenttiyksikköä ja Perussuomalaisten aleni 0,5 prosenttiyksikköä.