Tapahtumien muistiot

<< Palaa
01

Sairauksien ehkäisyn historian peruskysymyksiä ovat:

Mitkä ovat sairauksien syyt?

+ Pahat henget eli demonologiset syyt

  • noituus, demonit, riivaajat, animismi

+ Rankaisu synnistä, käskyjen rikkominen eli teogeeniset syyt

+ Salatut voimat eli metafyysiset syyt

+ Luonnon ennusmerkit eli ilmastolliset ja rakenteelliset syyt

+ Tieteelliset syykäsitykset 1800-luvulta alkaen

   -miasma-teoriat: Pohjana hygienisten olojen kohentumiselle; toisaalta sotilaalliset karanteenin käyttöä vastaan.

+ Spesifinen etiologia: Antiikin ajoista asti on epäilty taudin siementen aiheuttavan sairauksia.

+ Mikroskoopin kehittymisen myötä bakteereiden löytymisen jälkeen kehitys eteni asteittain nopeastikin.

Virukset löytyivät elektronimikroskoopilla.


Kulkusairauksien leviäminen

Tautien tarttuvuus ( contanium animatium vivum )

Musta Surma: Musta Surma oli Eurooppaa ja sen lähiseutuja vuosina 1346 -1353 runnellut kulkutauti. Euroopan väestöstä kuoli 30 - 60 prosenttia eli 25 – 50 miljoonaa ja saman verran Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Mustan Surman syinä nähtiin niin Jumalan rangaistus, juutalaiset, kissat, huono ilma kuin astrologisetkin syyt ( Maan, Jupiterin ja Venuksen asento )


Lepran historia

Leprasta on maininta Vanhan Testamentin kirjoituksissa ( 3. Mooses 13; 45-46 ).

Papit tekivät diagnoosit ja määräsivät toimenpiteet hoidoksi. Lepra väistyi Euroopasta ristiretkien aikana. Oli erityinen Pyhän Lasaruksen veljeskunta 1048 perustettuna. Siitä nimitys lasaretti.

Saksassa spitaler; Suomeen käsite spitaali. Orivedellä toimi leprasairaalaa 1904 -1953. Kumpulan sairaala suljettiin vuonna 1962.

Seilin kirkko ja hautausmaa. Seili oli spitaalisten ja hourujen saari. Se perustettiin Kustaa II Adolfin vuonna 1619 antamalla käskykirjeellä. Alku vuonna 1622. Potilaita siirrettiin mm. Turusta Pyhän Yrjön hospitaalista ja Turun Pyhän hengen huoneesta. Seilissä oli kattava otos leprapotilaista ja laitapuolen kulkijoista. Spitaaliset eristettiin saaressakin muista. Ison vihan jälkeen Seilistä tuli lähinnä mielisairaiden hoitopaikka.

Kupan tulo Eurooppaan

1400 -luvun lopulla kuppa tuli Eurooppaan Kolumbuksen ja kumppanien purjehduksen myötä Amerikan mantereelta. Se levisi Portugaliin. Suomen kuppa saavutti 1640-luvulla maineikkaiden soturien myötä 30-vuotisen sodan myötäjäisinä. Kupasta muodostui maassamme 1720-luvulla kansanterveydellinen ongelma. Sitä nimitettiin ranskantaudiksi, huovintaudiksi ja sotilaantaudiksi.

Kolera ja lavantauti ovat ravinnon ja veden kautta leviäviä tauteja. Suomeen kolera tuli vuonna 1831, jolloin sairastui 1 258 ihmistä. Heistä tautiin kuoli 681. Kolera-bakteeri eristettiin vuonna 1883 ja otettiin käyttöön 1900-luvulla. Tampereella lavantautiin sairastuneita oli vuonna 1916 1 500 henkilöä, joista n. 300 kuoli. Juomaveden klooraus ja Näsijärven vedenottoputken siirto kauemmaksi viemäriputkesta helpottivat sittemmin terveystilannetta.

Marraskuun 1. päivänä vuonna 1848 perustettiin Nalkalan torin varteen ensimmäinen kulkutautisairaala, nimeltään yleinen sairaala, jossa oli 45 potilaspaikkaa. Valtio sai kaupungin lahjoituksena vuonna 1906 tontin uutta sairaalarakennusta varten Kalevankankaalta. Tämän sairaalan toiminta 120 potilaspaik-koineen alkoi vuonna 1910. Sairaalan toiminta päättyi vuonna 1963 uuden sairaalan, keskussairaalan valmistuttua. Ylilääkäri Eino Otila teki poikkeuksellisen mittavan uran Tampereen yleisessä sairaalassa.

Vuonna 1985 muodostettiin Hatanpäälle 22-paikkainen eristysosasto ja 32-paikkainen infektio-osasto. Vuoden 2001 alusta eristysosasto vuokrattiin TAYS:lle.

Toimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi:

  1. Käsien desinfektio: Perusta tartunnan torjunnassa.

  2. Toimintatavat: Mm. työjärjestys, neulojen käyttö.

  3. Suojainhoito: Suojakäsineet, esiliina, silmäsuojus, suunenäsuojus.

  4. Tilaeristäminen.

  5. Ilmanvaihtojärjestelyt.

Eristäminen tartuntatautilain mukaan:

Karanteeni ( quarante ); 40 päivän odotusaika. Alkujaan karanteeni Eurooppaan  tuotaville eläimille Dubrovnikissa ( Ragusa ) 40 päivää.

Tartuntatautilaki 21.12. 2016:

  • karanteeni enintään yksi kuukausi ( 60 §) kotona

  • eristäminen     ”         kaksi kuukautta ( 63 §) sairaalassa

1 § Yleisvaaralliset tartuntataudit

  • 17 kappaletta

2 § Valvottavat tartuntataudit


Infektiouhat 2 000 - luvun alussa

On ollut useita epidemioita tai epidemiauhkia, kuten perunarutto 2001,

SARS 2002 – 03, lintuinfluenssa 2005 – 07, sikainfluenssa ja kolera.

Lähihoidolle resistenttien bakteerien leviäminen ehkä suurin uhka, kuten

MRSA, ESBC ja AIDS.

Infektiotaudit ja etiikka

+ Infektiotaudit voivat olla epidemialuontoisia.

+ Epidemian katkaisu saattaa vaatia pakkotoimenpiteitä.

+ Infektioiden tartuntatapojen ja tartuntareittien selvitys vaatii tarkkaa anamneesia

+ hienotunteisuus, salassapito, syyllistämisen välttäminen