Tapahtumien muistiot

<< Palaa
12

Konjunktuurit vaikuttavat suuresti myös metsäteollisuuden kehitykseen. Pakkausteollisuuden muutos on merkinnyt nousukautta kartonkiteol-lisuudessa.

Paperiteollisuuden tuotantomäärät vuonna 2011 maittain ( miljoonaa tonnia ):

   1. Kiina                     99 300                    24,9 %

   2. USA                      75 083                    18,8 %

   3. Japani                  26 627                      6,7 %

   4. Saksa                   22 698                      

   5. Kanada               

   6. Etelä-Korea

   7. Suomi                  11 329                      2,8 %

                                                              8. Ruotsi                  11 298                      2,8 %

                                                              9. Brasilia               

                                                              10. Indonesia

 

Tuottajayhtiöistä suurimmat ovat:

1.     International Paper, USA    23 315 miljoonaa tonnia

2.     Nine Dragon,              Kiina  12 630        %              %

3.     West Roch,                  USA   12 487       %               %      Selluntuotanto on ohittanut paperintuotannon jaksolla 1990 – 2017 ( miljoonaa tonnia ):

vuosi                                    paperi                           sellu      

1990                                     7 089                             5 519

2017                                     6 655                             7 703Sahateollisuuden huippu saavutettiin jo vuonna 1927, 12-13 miljoonaa kuutiometriä.

                                                                                                                                         

UUSIA SELLUTEHTAITA


Lähtökohtia sellutehtaan rakentamiselle:

PUU, vesi, paikka ( ulkomaat, kotimaa ), infrastruktuuri, työvoima ( taidot, kokemus ), luvat, viranomaiset, asiakkaat,rahat


Timrå SCA ( Svenska Cellulosa Ab ), 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa.

Stora Enso, Brasilia, Veracel-omistus Fibrianin kanssa.

Stora Enso, Kiina,  Beilai, 800 000 vuosittaisen tuotantotonnin suunnitelmat, hanke avoin; ( infra, tiet etc. )

UPM, Uruguay, Fray Bentos; sopimus valtion kanssa 2017, tavoite 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa 
( valmis 2020 tai 2021. 700 000 tn lisää nykyiseen tuotantoon ).

Mahdollisesti sellutehdas Venäjälle ( ENSO? Medvedev/Sipilä keskustelleet )

Kemin Sellutehdas, ent. Kemi Oy: Joko uusi tehdas ( 1,3 milj. tonnia /vuosi ) tai saneeraus ( 0,7 milj. tonnia / vuosi )

Kemijärven tehdashanke: Hanketta vetää Boreal Bioref:

Tavoitteet: Valmis 2020 lopussa, 500 000 tonnia / vuosi.  Shanying International Holdings yhteistyössä. Tuotanto 25 % UPM:n tai ENSO:n tasosta. Takana Kiinan valtio. Suomalaisten osuus omistukseen pie-
ni. Toteutuuko? Puuttuu AVI:n lupa. Puu ja vesitalous arvioitava. Paikallisen väestön tuki. Tarvittava 2,8 miljoonaa kuutiometriä vuosittain riittää Lapin metsistä.

ENSO: Kemi ja Oulu; Veitsiluoto, Kemi; fuusio Veitsiluoto Oy; ENSO Gutzeit 1996, STORA ENSO 1998. Sellua 400 000 tonnia / vuosi.

Oulu: Sellua 360 000 tonnia / vuosi. Vuosituotanto suunnitteilla 1,1 miljoonaan tonniin; paperitehdas kartonkitehtaaksi, kustannusarvio 700 miljoonaa euroa.    


ÄÄNEKOSKEN SELLUHANKE::

+ kapasiteetti yli 1 miljoona tonnia / vuosi

+ kustannukset n. 1,3 miljardia euroa

+ n. 200 työpaikkaa; välillisä työpaikkoja n. 5 000

+ tiestöt myllätty, Sompasaaren satama uudistettu

+ piristysruiske laajalle alueelle

+ kokonaisvientiin Suomesta lisää 1-2 %

+ lisäpuun käyttö n. 5,5 miljoonaa kuutiometriä

+ sellua 2 700 tonnia vuorokaudessa; biojalostus, sivutuotteet

+ puuta tehtaalle 15 000 kuutiometriä vuorokaudessa

Pääjohtaja Kari Jordan: Tehdas käy vielä 30 vuoden kuluttua. Hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta: Kannattavuus todetaan 20 vuoden kuluttua.


Hankkeiden merkityspäätelmiä kokonaisuudessaan:

+ piristysruisketta metsiin, kyliin, maalle

+ uutta elämää liikenneväylille

+ säteilyvaikutus koko elinkeinoelämään

+ vipinää rakentamiseen

+ vientituloja lisää

+ integroidulle teollisuudelle materiaalia

+ apua koko maan asuttamiseen


Suur-Nokian tilalle uutta talouskasvua.