Tapahtumien muistiot

<< Palaa
30

Tampereen vastaanottokeskuksen johtaja Anneli Salakari piti 30.1 Ruutiukoille esitelmän maahanmuutosta.  Seuraavassa on eräitä mieleen jääneitä kohtia esitelmästä. Tilastokuvat on otettu maahanmuuttoviraston nettisivuilta (tilastot.migri.fi). 

 

Nykyinen pakolaiskriisi on seurausta vuoden 2011 arabikeväästä, josta seurasi pienempiä ja suurempia levottomuuksia Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan maissa. Libyassa ja Syyriassa seurauksena oli verinen sisällissota. Lisäksi Irakissa syntyi sunnien ja shiiojen välisiä konflikteja USA:n joukkojen poistuttua sieltä pääosin vuonna 2010. Irakin ja Syyrian hallintojen heikennyttyä niiden alueille syntyi ISISin kalifaatti. Näistä syistä suuri määrä ihmisiä on paennut erityisesti Irakista, Syyriasta ja Libyasta ympäröiviin maihin ja huonoilla veneillä Välimeren yli Eurooppaan. EU:n ulkorajojen huono valvonta on päästänyt  pakolaiset leviämään hallitsemattomasti aina Suomeen saakka. Tämä on pakottanut monet EU-maat aloittamaan rajatarkastukset Schengen-sopimuksen poikkeussääntöjen perusteella ja eräät maat ovat rakentaneet rajoilleen aitoja estääkseen luvattomat rajanylitykset.  

Kuten alla olevasta kuvasta näkyy turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa oli suurimmillaan vuonna 2015, jolloin myös Venäjä päästi suuren määrän pakolaisia tulemaan Suomeen pohjoisten raja-asemien kautta. Myös Ruotsi päästi pakolaiset tulemaan vapaasti junilla ja busseilla Haaparantaan asti, jolloin Suomi joutui perustamaan erityisen järjestelykeskuksen Tornioon turvapaikanhakijoiden vastaanottoa varten. Kuten kuvasta näkyy turvapaikanhakijoiden määrä lähes kymmenkertaistui vuonna 2015 verrattuna aikaisempien vuosien tasoon. Vuonna 2016 pakolaisia tuli rajatarkastusten tehostamisen johdosta enää vajaa 5700 henkilöä.

 

Yllä näkyvät turvapaikanhakijoiden lähtömaat. Vastoin yleistä käsitystä Syyriasta lähteneiden osuus oli v. 2015 melko pieni ja suurimmat hakijamäärät tulivat Irakista ja Afganistanista, jossa konflikti on jatkunut jo vuosikymmeniä.

 

Vuonna 2014 Suomessa oli pakolaisten vastaanottokeskuksia 20 kpl. Pakolaismäärien kasvua kuvaa, että vuoden 2015 lopulla vastaanottokeskuksia oli jo 144 kpl ja niissä asukkaita 27300. Vuonna 2016 maahanmuuttovirasto on tutkinut v. 2015 tulleiden pakolaisten turvapaikkahakemuksia ja suuri määrä hakemuksia on hylätty. Hakemuksen käsittelyn ajan tulijat voivat asua vastaanottokeskuksessa, mutta hylkäävän päätöksen jälkeen heidän toimeentulonsa siirtyy kunnan vastuulle. Heidän pitäisi luonnollisesti poistua maasta, mutta se ei aina ole mahdollista lähtömaan turvallisuustilanteen tai puuttuvien palautussopimusten takia.

 

Ruutiukot esittivät esitelmän jälkeen paljon kysymyksiä, joihin esitelmöitsijä vastasi. Ruutiukot palkitsivat hänet aiheeseen liittyen Farida Khalafin ja Andrea C. Hoffmanin kirjalla Olin ISISin vankina.

Teksti: Ilkka Mäntyvaara

Kokouskuvat: Pentti Väänänen

Johtaja Anneli Salakari: Maahanmuutto