Tapahtumien muistiot

<< Palaa
15

Lounaskokouksessa 15.2 kuultiin yleisesikuntaeverstiluutnantti Sakari Isosompin kiinnostava esitelmä häive- ja tutkatekniikasta Esitelmän aluksi nähtiin lyhyt filmi häivekoneen ensimmäisestä ja toistaiseksi ainoasta alas ampumisesta. Tämä tapahtui Serbian sodassa 27.3.1999, jolloin Serbian ilmatorjunta onnistui ampumaan ohjuksella alas Yhdysvaltain ilmavoimien F-117 Nighthawk pommittajan. Tämä johtui paitsi Serbian hyvästä onnesta myös amerikkalaisten tekemistä virheistä. Esitelmöitsijä kertoi tämän jälkeen häivetekniikan historiasta ja tutkatekniikan kehityksestä. Häivekoneissa käytetään pinnoitusmateriaaleja (RAM), jotka imevät tutka-aaltoja. Ne ovat komposiitteja, joissa on pieniä ferriitti- ja hiilipartikkeleja. Eri koneiden häiveominaisuuksia voidaan vertailla niiden ns. tutkapoikkipinnalla. Elektronisen sodankäynnin uutuuksia ovat suunnatun energian aseet (DEW), joita ovat esim. laser-, mikroaalto- ja EMP-aseet. Uusinta uutta ovat erittäin nopeat kvanttitietokoneet, joita voidaan hyödyntää mm. nopeaan salaukseen ja salauksen purkuun sekä tarkkuuskelloihin ja kyberturvallisuuteen. Esitelmän kalvot voit katsoa tästä linkistä.

 

Ruutiukot kuuntelivat esitystä tarkkaavaisina.

Sakari Isosomppi palkittiin Sergei Veriginin kirjalla "Pettureita vai sodan uhreja. Yhteistyö vihollisen kanssa Karjalassa"

Teksti: Ilkka Mäntyvaara

Kuvat: Markku Rauhalahti   

Yleisesikuntaeverstiluutnantti Sakari Isosomppi: Häivetekniikka vastaan tutka. Elson uusia haasteita